Seřízení předstihu - Jawa 350

Potřebujete seřídit předstih na vaší Jawě? A nevíte jak na to? Tak v tomto případě ja tady náš článek, kde se krok za krokem dozvíte tak na to. Tuto práci můžete provést při dodržení dále uvedeného postupu. Především je nutné zkontrolovat dotažení upevňovacích šroubů statoru alternátoru.Při vlastním seřízování platí, že předstih pravého válce seřizujeme nejdříve, a to horním přerušovačem. před samotným seřízením předstihu je nutno zkontrolovat a očistit kontakty přerušovačů tak, aby dosedaly celou plochou.

Vyšroubujte svíčky a do otvoru pro pravou svíčku našroubujte milimetrové měřidlo. Otáčením klikového mechanismu ve směru hodinových ručiček za pomocí klíče M 10 nastavte horní úvrať. V této poloze nastavte vůli mezi doteky přerušovače na 0,3 mm. Můžete použít plíškové měrky dodávané v pohotovostním nářadí. Měrka o síle 0,3 mm prochází mezi doteky suvně, silnější 0,4 mm nesmí projít. V případě, že vzdálenost neodpovídá, seřiďte ji nastavením pevného kontaktu. Natáčením klikového mechanismu proti směru hodinových ručiček, snižte polohu pístu o 2,5 + 0,3- 0,2 mm před horní úvrať. V této poloze se musí kontakty otevírat. Zjistíme to za pomocí použití kontaktní lampy zapojené na kontakty přerušovače nebo za pomocí tenké fólie (cca 0,05 mm) vsunuté mezi kontakty. Při seřizování předstihu druhého (levého) válce, je postup shodný, pouze s tím rozdílem, že při případném seřízování předstihu neotáčíme již základní deskou, ale pouze destičkou levého přerušovače. Při nutném zvětšení předstihu otáčíme základní deskou (destičkou) proti směru hodinových ručiček, při zmenšení opačně
 

Nastavení PŘEDSTIHU jawa-čz

125, 175, 250

 

Pro přesné nastavení předstihu potřebujeme:

 

  • měrku (zašroubuje se místo svíčky, případně stačí šuplera apod.)

  • zdroj napětí (nabíječka, akumulátor apod.)

  • žárovku s objímkou + vodiče (POZOR žárovka musí být shodného napětí se zdrojem!)

  • nářadí (šroubovák, 10klíček)

    Přehled hodnot předstihů před horní ůvratí (dále jen HÚ):

Než budete nastavovat předstih, tak musíte mít nastavený odtrh!

Pokud máte měrku, tak stačí vyšroubovat svíčku a místo ní našroubovat měrku. Pokud máte šupleru či podobný nástroj, je lepší sundat hlavu válce, ovšem nenito podmínkou.Poté si připravíme naprosto jednoduchý elektrický obvod, který nám bude přerušovat kladívko. Odšroubujeme kabel ze svorkovnice na statoru (1A nebo 1B),který vede od kladívka a na něj připojíme pomocný vodič vedoucí na jeden vývod objímky žárovky. Na druhý vodič vedoucí z objímky žárovky připojíme třeba (+) našeho zdroje a (-) připojíme kamkoli na kostru (nejlépe na karter motoru). Pokud to máme dobře sestavené, tak v poloze, kdy je kladívko sepnuté, nám žárovka svítí! Teď  je důležité si uvjedomit, že při pootáčení rotorem nám v poloze, kdy žárovka v našem obvodu zhasne, přeskočí ve válci jiskra. My tedy potřebujeme, aby tento okamžik nastal při požadované vzdálenosti od HÚ(viz tabulka) Toho docílíme tak, že povolíme destičku v čele statoru (jak je na ní kladívko s kovadlinkou a kondenzátor) a jemně s ní dle potřeby pootáčíme. Pokud je moc velká vzdálenost od HÚ, tak pootočíme doprava, pokud moc malá, tak pootočíme doleva. Předstih máme dobře nastavený v tu chvíli, kdy žárovka v našem el. obvodu zhasne při požadované vzdálenosti od HÚ. Pokud se nám povedlo to takto nastavit, tak destičku řádně dotáhneme a vzdálenost od HÚ znovu překontrolujeme. Když je to v pořádku, odpojíme zdroj, kabel od kladívka vrátíme zpět na svorkovnici a zkusíme motor nastartovat. Pokud to není ono, celý proces opakujeme.Jsou i jiné, snad rychlejší způsoby nastavení předstihu, ovšem tento je zaručeně nejpřesnější a pro amatéra nejjednodušší. Pokud se v tou už nějaký pátek hrabete, tak vám stačí strčit šroubovák do válce a znalecké oko to nastaví stejně přesně, jako žárovka :) PS: Jestli se vám to na několikátý pokus nedaří nastavit, je dost možné, že za to může špatné kladívko nebo zbroušená vačka! Filc u vačky je nutno napouštět olejem.

 

Odrh 03,-0,4

předstih kývačka 250 4-4,5mm

předstih kývačka 350 3,2-3,6mm

předstih panelka 559,592 3,5-4mm

předstih panelka 360 3- 3,5mm

předstih kývačka 125- 351: 3,0 až 4,5 mm; odtrh 0,4 až 0,45 mm

předstih kývačka 355, 453, 473: 3,8 až 4,0 mm; odtrh 0,3 až 0,4 mm

předstih kývačka 150, 352: 3,0 až 4,5 mm; odtrh 0,4 až 0,45 mm

předstih kývačka 175, 356, 450, 470: 4,0 mm; odtrh 0,3 až 0,4 m

jawa/čz 125: 3,8-4mm

jawa/čz 175: 4mm

jawa/čz 250 (mimo typ 623): 3,5-4mm

jawa/čz 250/623: 2,5mm